Polityka prywatności

Firma Vitalaum s.r.o. IČO 5167344485, z siedzibą na Słowacji, św. Stefana 1 / B
943 01 Szturowoń („Vitalaum”), operator serwisu www.vitalaum.com, oświadcza, że wszelkie dane osobowe (zwane dalej również „danymi”) są traktowane jako ściśle poufne i są traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrona danych osobowych.
Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas priorytetem. Dlatego zwracamy należytą uwagę na dane osobowe i ich ochronę. W Polityce Przetwarzania Danych Osobowych („Polityka”) chcielibyśmy poinformować Cię o tym, w jaki sposób zbieramy Twoje dane osobowe i jak je następnie wykorzystujemy.


1. Dane osobowe i ich przetwarzanie
1.1. Kategorie danych osobowych
Zbieramy różne rodzaje danych, w zależności od tego, z jakich naszych usług korzystasz.
Jeśli robisz u nas zakupy, zbieramy Twoje:

 • Imię i dane kontaktowe. Imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, adres rozliczeniowy, numer telefonu, dane bankowe
 • Dane demograficzne. Dane dotyczące płci, daty urodzenia, kraju i preferowanego języka.
 • Dane wynikające z czasu trwania umowy – zakupione produkty, segment klientów, wolumen świadczonych usług

Jeśli znajdujesz się na naszej marketingowej liście mailingowej, zbieramy:

 • Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe – adres e-mail i imię.
 • Dane demograficzne – kraj, płeć.

Przetwarzamy również następujące dane osobowe:

 • Dane z komunikacji między Vitalaum a klientem
 • Zapisy behawioralne dla stron internetowych obsługiwanych przez Vitalaum

1.2. Cel przetwarzania danych osobowych:

 • Świadczenie usług i ich doskonalenie. W celu świadczenia oferowanych usług i ulepszania ich w sposób satysfakcjonujący, przetwarzamy Twoje dane osobowe. Oznacza to w szczególności:
  • Przetwarzanie zamówień na produkty lub usługi zamawiane za pośrednictwem naszej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub infolinii klienta. Powodem prawnym jest konieczność realizacji umowy kupna, a dla wybranych danych wywiązanie się z obowiązków prawnych (np. dokumenty księgowe).
  • Powiadomienie o dostępności produktów. Jeśli poprosisz o monitorowanie dostępności produktów, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody.
  • Obsługa klienta. Aby zapewnić obsługę klienta i zapobiec wszelkim problemom, gdy realizując umowę kupna, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie niezbędnej realizacji tych umów.
  • Komunikacja. Zebrane dane wykorzystujemy do komunikacji z Tobą i dostosowania ich do każdej osoby. Na przykład możemy skontaktować się z Tobą telefonicznie, e-mailem, za pośrednictwem aplikacji lub w innym formacie, aby przypomnieć Ci, że masz produkty w swoim koszyku online, aby pomóc Ci w realizacji zamówienia, podać aktualny status Twojej prośby, zamówienia lub zwrotu lub uzyskać od Ciebie więcej informacji na ten temat lub powiadomić Cię, że musisz podjąć działania, aby Twoje konto było aktywne. Jeśli robisz u nas zakupy jako osoba niebędąca członkiem, przetwarzamy te dane w celu realizacji umowy kupna lub wykonania środków podjętych przed zawarciem umowy.
  • Usprawnianie usług. Wykorzystujemy dane do ciągłego ulepszania naszych usług i systemów, w tym dodawania nowych funkcji, a także do podejmowania świadomych decyzji za pomocą zbiorczych analiz i wywiadu biznesowego, a wszystko to na podstawie naszego uzasadnionego interesu wynikającego z wolności działalności gospodarczej i na podstawie potrzeby doskonalenia świadczonych usług w celu osiągnięcia sukcesu konkurencyjnego. Aby zapewnić odpowiednią ochronę Twoich praw i interesów, wykorzystujemy dane osobowe w formie zanonimizowanej w celu ulepszania naszych usług.
 • Ochrona, bezpieczeństwo i rozstrzyganie sporów. Możemy również przetwarzać dane w uzasadnionym interesie, w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa naszych systemów i klientów, wykrywania i zapobiegania oszustwom, rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów na podstawie uzasadnionego interesu.
 • Oferty marketingowe.
  • Komunikacja handlowa
   • Wysyłamy Ci informacje handlowe dotyczące produktów podobnych do zakupionych.
   • Zawsze możesz odrzucić komunikację handlową, korzystając z łącza rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w każdej wiadomości e-mail.
   • Jeśli zrezygnujesz z otrzymywania informacji handlowych, przestaniemy wykorzystywać Twoje elektroniczne dane kontaktowe w tym celu. Zaczniemy z niego korzystać ponownie, jeśli się zarejestrujesz lub poprosisz o to specjalnie.
  • Wyświetlane oferty marketingowe mogą być wybrane na podstawie innych informacji, które zgromadziliśmy o Tobie w czasie na podstawie danych kontaktowych, danych demograficznych, ulubionych oraz danych dotyczących korzystania z naszych produktów i stron internetowych (pliki cookie, adres IP, dane podane przez Twoją przeglądarkę , dane kliknięć, wyświetlane komunikaty handlowe, odwiedzane produkty). Nie mamy w pełni zautomatyzowanego przetwarzania, które miałoby na Ciebie wpływ prawny.
  • Jeżeli nie jesteś naszym klientem, będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie Twojej zgody.
  • W każdej chwili przysługuje Ci prawo do bezpłatnego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dane kontaktowe znajdują się na końcu tego dokumentu.
 • Przetwarzanie pliki cookie ze stron internetowych obsługiwane przez Vitalaum
  • Jeśli zezwoliłeś na pliki cookie w swojej przeglądarce internetowej, będziemy przetwarzać zapisy zachowań z plików cookie znajdujących się na stronach internetowych obsługiwanych przez Vitalaum, aby zapewnić lepsze działanie witryny Vitalaum i reklamy internetowej Vitalaum. Więcej informacji można znaleźć w osobnym rozdziale tego dokumentu. Wyrażasz zgodę na pliki cookies poprzez ustawienia przeglądarki.

1.3. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim
Twoje dane osobowe zostaną przekazane stronom trzecim lub w inny sposób zaaranżowane tylko wtedy, gdy jest to konieczne do wypełnienia umowy kupna opartej na uzasadnionym interesie, z powodu konieczności outsourcingu lub jeśli wcześniej wyraziłeś na to zgodę, w następujący sposób :

 • a) spółkom powiązanym i podmiotom przetwarzającym na podstawie realizacji umowy kupna w celu wykonania wewnętrznych procesów i procedur;
 • b) firmom wydającym karty kredytowe, dostawcom usług płatniczych w celu przetwarzania płatności oraz bankom na podstawie Twojego zamówienia, w celu realizacji umowy kupna;
 • c) przewoźnikom w celu dostarczenia Państwa zamówienia lub usług oraz w celu rozpatrywania reklamacji, w tym odstąpienia od umowy;
 • d) naszym partnerom w programach lojalnościowych, do których dołączasz;
 • e) innym usługodawcom i podmiotom trzecim zaangażowanym w przetwarzanie danych;
 • f) osobom trzecim, m.in. przedstawiciele prawni lub finansowi lub sądy, w celu przetwarzania dokumentów podatkowych, odzyskiwania długów lub z innych powodów wynikających z wypełnienia naszych zobowiązań prawnych;
 • g) władze publiczne (np. policja);
 • h) osoby trzecie przeprowadzające ankiety wśród klientów.

Jeżeli osoba trzecia wykorzystuje dane w związku ze swoimi uzasadnionymi interesami, administrator nie ponosi odpowiedzialności za to przetwarzanie. Przetwarzanie to podlega polityce przetwarzania danych osobowych odpowiednich firm i osób.

Przyjmujesz do wiadomości, że następujące dane osobowe przechowywane na koncie użytkownika Vitalaum w bazie danych użytkowników www.vitalaum.com zostaną przekazane firmie OTP Mobil Ltd. (Węgry, 1093 Budapeszt, Közraktár u. 30-32.) i jest zaufanym podmiotem przetwarzającym dane. Dane przekazywane przez administratora danych to: Imię i nazwisko, E-mail, Telefon, Adres do faktury, Nazwa do faktury, Adres dostawy, Telefon, Zakupione produkty/usługi.
Charakter i cel czynności przetwarzania danych wykonywanej przez podmiot przetwarzający dane w Polityce prywatności SimplePay można znaleźć pod następującym linkiem: http://simplepay.hu/vasarlo-aff


Przyjmujesz do wiadomości, że następujące dane osobowe przechowywane na koncie użytkownika Vitalaum w bazie danych użytkowników www.vitalaum.com zostaną przekazane Calivita International BV (Holandia, Beurs – World Trade Center, Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam) i są zaufany jako podmiot przetwarzający dane. Dane przekazywane przez administratora danych to: Imię i nazwisko, E-mail, Telefon, Adres do faktury, Nazwa do faktury, Adres dostawy, Telefon, Zakupione produkty/usługi, odpowiednie uwagi do zamówienia.


2. Konto klienta i zakupy bez rejestracji

 • a) W ramach konta klienta uzyskasz bezpośredni dostęp do swoich danych, w tym ich edycję, a także możesz przeglądać swoje dane dotyczące zarówno zrealizowanych, jak i niekompletnych zamówień oraz edytować preferencje dotyczące newslettera. Możesz również zarządzać swoimi danymi osobowymi i preferencjami newslettera za pośrednictwem konta klienta.
 • b) Jeśli nie chcesz zakładać konta klienta w celu dokonania zakupu, możesz dokonywać zakupów również bez rejestracji w naszym serwisie, tj. jako osoba niebędąca członkiem.

3. Bezpieczeństwo i okres przechowywania danych osobowych

3.1. Bezpieczeństwo danych osobowych

 • a) Twoje dane osobowe są nam przekazywane w postaci zaszyfrowanej. Korzystamy z technologii SSL (secure socket layer). Zabezpieczamy nasze strony internetowe i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą i zniszczeniem Twoich danych, nieuprawnionym dostępem do Twoich danych lub ich modyfikacją lub rozpowszechnianiem.
 • b) Wymagamy od naszych przetwarzających udowodnienia zgodności ich systemów z RODO.
 • c) Dostęp do konta klienta jest możliwy tylko po podaniu osobistego hasła. W tym kontekście zwracamy uwagę, że nie wolno udostępniać swoich danych dostępowych osobom trzecim i po zakończeniu aktywności na koncie klienta zawsze zamykać okno przeglądarki internetowej, zwłaszcza jeśli korzystasz z komputer publiczny. Vitalaum nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie używanych haseł, chyba że jest to bezpośrednio spowodowane przez Vitalaum.

3.2. Czas trwania przetwarzania
Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe

 • przez okres niezbędny do zabezpieczenia wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy kupna tj. przez czas realizacji zamówienia oraz okres gwarancji
 • rok po zakończeniu okresu gwarancyjnego w celu rozwiązania potencjalnych sporów
 • przez okres, w którym Vitalaum jako administrator zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty księgowe, takie jak faktury wystawione przez Vitalaum, są archiwizowane zgodnie z prawem przez 10 lat od wystawienia.
 • Zgoda na powiadamianie o dostępności produktów obowiązuje do momentu wysłania informacji o dostępności, ale maksymalnie przez rok, lub do wycofania zgody.
 • Zgoda na oferty marketingowe jest ważna przez cztery lata lub do jej wycofania.
 • Przegląd 6 lat
 • Pomagamy 10 lat
 • Komunikacja 2 lata
 • Konkursy 1 rok

W innych przypadkach przetwarzanie danych wynika z celu przetwarzania lub jest określone przepisami o ochronie danych.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

 • a) Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe, w każdej chwili możesz poprosić o bezpłatną informację o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.
 • b) Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób sprzeczny z ochroną Twoich danych osobowych i uwarunkowaniami prawnymi ochrony danych osobowych, możesz poprosić o wyjaśnienie i zwrócić się do nas o naprawienie zaistniałej sytuacji a w szczególności możesz żądać wprowadzenia poprawek lub uzupełnień, usunięcia swoich danych osobowych lub zablokowania swoich danych osobowych.
 • c) Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail info@vitalaum.com. Możesz również skontaktować się z Biurem Komisarza ds. Informacji.
 • d) W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane; nie dotyczy to jednak danych osobowych, których Vitalaum potrzebuje do wypełnienia swoich ustawowych obowiązków (np. obsługi już złożonych zamówień) lub ochrony prawnie uzasadnionych interesów. Dane osobowe są również usuwane, jeśli dane osobowe nie są niezbędne do wyznaczonego celu lub gdy przechowywanie danych jest niedozwolone z innych powodów określonych przez prawo.


5. Strona internetowa

5.1. Cookies
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby nasze produkty były dla Ciebie odpowiednie, interesujące i przyjazne dla użytkownika. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze, smartfonie lub innych urządzeniach i są używane w Twojej przeglądarce internetowej. Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć tutaj. Na przykład używamy plików cookie:

 • aby koszyk na zakupy działał poprawnie, abyś mógł jak najprościej sfinalizować zamówienie
 • aby zapamiętać Twoje dane logowania, dzięki czemu nie musisz ich wielokrotnie wpisywać
 • aby jak najlepiej dostosować naszą witrynę do Twoich potrzeb poprzez monitorowanie wizyt, Twojego ruchu na stronie oraz używanych funkcji
 • aby odkryć informacje o przeglądanych przez Ciebie reklamach, abyśmy nie wyświetlali Ci reklam produktów, które Cię nie interesują

Niektóre pliki cookie mogą gromadzić informacje, które są następnie wykorzystywane przez strony trzecie i które na przykład bezpośrednio wspierają nasze działania reklamowe (tj. pliki cookie stron trzecich). Na przykład informacje o produktach zakupionych w naszej witrynie mogą być wyświetlane przez agencję reklamową w ramach wyświetlania i dostosowywania reklam banerowych na wybranej przez Ciebie witrynie internetowej. Jednak nie można Cię zidentyfikować na podstawie tych danych.

5.2. Korzystanie z plików cookie

Pliki cookie używane na naszej stronie internetowej można podzielić na dwa podstawowe typy. Sesyjne pliki cookie są usuwane po zakończeniu Twojej wizyty na naszej stronie internetowej. „Stałe” pliki cookies są przechowywane na Twoim urządzeniu znacznie dłużej lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie (okres, na jaki dany plik będzie przechowywany na Twoim urządzeniu zależy od ustawień plików cookies oraz ustawień Twojej przeglądarki).
Pliki cookie można również podzielić według funkcjonalności na:

 • analityczne, które pomagają nam poprawić komfort korzystania z naszej strony internetowej poprzez zrozumienie, w jaki sposób ludzie z niej korzystają
 • konwersja, która pomaga nam analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży
 • śledzenia, które w połączeniu z plikami cookies konwersji pomagają nam analizować wydajność różnych kanałów sprzedaży
 • remarketingu, którego używamy do personalizacji treści reklam i ich prawidłowego targetowania
 • niezbędne, które są ważne dla podstawowej funkcjonalności serwisu


5.3. Odrzucanie plików cookie

Ustawienia dotyczące plików cookie są częścią Twojej przeglądarki. Domyślnie większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz również odrzucić lub ograniczyć pliki cookies do tych, które wybierzesz za pomocą swojej przeglądarki internetowej.
Informacje o przeglądarkach i sposobie ustawiania preferencji dotyczących plików cookies można znaleźć na poniższych stronach internetowych lub w innej dokumentacji przeglądarki internetowej

Na stronie dostępne jest również skuteczne narzędzie do zarządzania plikami cookies http://www.youronlinechoices.com/uk/


5.4. Spinki do mankietów
Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych, które są praktyczne i zawierają informacje. Należy pamiętać, że te witryny mogą być własnością i być obsługiwane przez inne firmy i organizacje oraz mają inne zasady bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Nasza firma nie ma kontroli i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, materiały, produkty lub usługi zawarte lub dostępne za pośrednictwem tych stron internetowych.


6. Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy lub próśb dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt pod adresem lub infolinią klienta wymienioną w stopce niniejszej Polityki.
Inspektor ochrony danych: info@vitalaum.com
Kontakt: Vitalaum s.r.o.
św. Stefana 1 / B
943 01 Szturowo,
Słowacja

Obsługa klienta: info@vitalaum.com